Občina Logatec je lastnica skoraj 38 enot kulturne dediščine. Enote je v zadnjem desetletju obnavljala sproti glede na nujnost sanacije, na zadnjih desetih enotah pa bodo konservatorko restavratorska dela opravljena v letih 2017 in 2018.

Preko Portala javnih naročil je bil izveden postopek pridobitve najugodnejše ponudbe ponudnika, ki lahko zagotovi ustrezno sanacijo. Nad sanacijami bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Podjetje Amoret restavratorstvo d.o.o. je poslalo najugodnejšo ponudbo in bilo izbrano za izvajalca del. Ponudba izpolnjuje tudi vse zahteve, ki ji od izvajalca restavratorskih in konservatorskih del zahtevata Zavod za varstvo kulturne dediščine in Občina Logatec. Prva dela so že bila opravljena takoj po podpisu pogodbe v drugi polovici oktobra 2017.

Spominsko znamenje Ljubi Bavdek, EŠD: 21534 in Spominsko znamenje partizanom na Židovniku - Petkovec, EŠD: 21537 sta bila oktobra 2017 že sanirana.

V nabor enot kulturne dediščine, ki bo deležna temeljite sanacije so uvrščeni še:
- Kapelica sv. Jožefa, EŠD 18612,
- Kapelica sv. Martina, EŠD: 18613,
- Kapelica v Ponikvah, EŠD: 21531,
- Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu, EŠD: 21502,
- Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, EŠD: 18610,
- Spominsko znamenje pri hiši Brod 13, EŠD: 18634,
- Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački, EŠD: 21519 in
- Znamenje na Tovarniški cesti, EŠD: 18633.

V primerih, kjer je potrebno izvesti konservatorsko restavratorske posege na kipih oz. delih spomenikov, ki se jih lahko odstrani, bodo slednji premeščeni v izvajalčeve prostore in spomladi ponovno nameščeni na svoja mesta. Dela, ki se jih izvede na licu mesta pa bodo izvedena glede na vremenske razmere.

Renat Gutnik
Višji svetovalec za turizem, kulturno dediščino in kulturo
Občina Logatec


Lokalne volitve 2018

Razpisi, navodila in obrazci

 1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
 2. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Logatec (str. 11)
 3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
 4.  - Obrazci za podporo volivcev - lokalne volitve 2018
 5.  - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - župan in občinski svet 
 6. - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - krajevne skupnosti 
 7. - Pravila o izrabi časopisnega prostora Logaških novic za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Logatec
 8. - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2018Predpisi

 1. Zakon o lokalnih volitvah
 2. Zakon o volitvah v državni zbor
 3. Zakon o volilni in referendumski kampanji
 4. Zakon o evidenci volilne pravice
 5. Zakon o političnih strankah
 6. Zakon o lokalni samoupravi 
 7. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta in svetov Krajevnih skupnosti (str. 2)
 8. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
 9. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018 (str. 3)Povezave

 1. Člani Občinske volilne komisije
 2. Državna volilna komisija
 3. Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018
 4. Evidenca volilne pravice MNZ
 5. Register političnih strank MNZ
 6. Karta krajevih skupnosti v občini Logatec  

3D Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228