Sekretar - vodja oddelka za družbene dejavnosti
mag. Nevenka Malavašič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 134

 

Višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
Damjan Barut
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 132

 

Koordinator VI
Matjaž Martinšek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje III/5, 1370 Logatec
(vhod skozi športno dvorano)

 

Vodja sprejemne pisarne
Mira Celarc Jereb
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 111

 

Administrator IV-II
Darja Mlinar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 109

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za družbene dejavnosti izvaja naslednje naloge:
- skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo,
- spremlja in proučuje problematiko na posameznem področju družbenih dejavnosti,
- spremlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Logatec in usklajuje delo z zunanjimi institucijami, zavodi in službami,
- izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
- koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti,
- načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in nad izvajanjem programov družbenih javnih služb,
- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe za opravljanje storitev oz. dejavnosti na posameznih področjih družbenih dejavnosti,
- spremlja investicije, vzdrževanje in obnovo prostorov ter opreme javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
- vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
- vodi postopke na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- organizira šolske prevoze za osnovnošolske otroke,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za družbene dejavnosti,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju družbenih dejavnosti,
- pripravlja pogodbe in nudi strokovno pomoč ter sodelovanje pri sodnih postopkih na področju družbenih dejavnosti,
- izvaja naloge socialnega varstva,
- vodi postopke dodeljevanja sredstev za področje humanitarnih dejavnosti, za področje športa in mladinske dejavnosti, področja turizma in kulture,
- vodi upravne postopke za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka,
- usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
- pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
- pripravlja promocijska gradiva za občino,
- pripravlja gledališki abonma,
- skrbi za področna občinska priznanja,
- sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
- izvaja, usklajuje in nadzira dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja in gasilstva,
- pripravlja obrambne načrte, izdeluje in vzdržuje obrambne načrte,
- izvaja enostavne naloge pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil,
- sprejema in oddaja pošto,
- ureja arhivsko in dokumentarno gradivo,
- opravlja administrativno tehnična dela za občinsko upravo,
- ureja arhivsko in drugo dokumentacijsko gradivo,
- sprejema vloge ter izvaja informiranje strank v sprejemni pisarni,
- svetuje strankam,
- vodi in organizira delo v sprejemni pisarni,
- opravlja naloge s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom.

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228