10. redna seja Občinskega sveta, 25. 2. 2016

- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 10. redni seji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. - razširitev
4. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec
5. Obravnava predloga Resolucije strategije razvoja kulture v občini Logatec 2016-2019 (priloge - 24 MB)
6. Obravnava predloga Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Logatec
9. Vzpostavitev azilnega doma v Logatcu - razširitev
7. Obravnava predloga poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., za leto 2016
8. Obravnava predloga dopolnitve Cenika za najem in uporabo prostorov ter javnih površini Občine Logatec


Gradiva na mizah svetnikov

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228