Občinska volilna komisija 2014-2018

Predsednik: Tomaž Smrtnik
Namestnik predsednika: Sonja Mihelčič
Član 1: Damjana Bogataj Černigoj
Član 2: Andreja Vidmar
Član 3: Jurij Švajncer
Namestnik člana 1: Jolanda Ovsec
Namestnik člana 2: Božena Furlan Mojškerc
Namestnik člana 3: Primož Godina

Podkategorije