Želite pridobiti nepovratna finančna sredstva za izvedbo vašega projekta in vas zanima prijava projekta na javni poziv LAS s CILjem?

LAS s CILjem je razvojno partnerstvo, ki v okviru izvajanja lokalne razvojne strategije razpisuje nepovratna finančna sredstva za različne ukrepe. Naslednji javni poziv je predviden v letu 2018, ko bo razpisana večina predvidenih sredstev, s katerimi LAS razpolaga. Sredstva so namenjena izvajanju projektov na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. Več o ukrepih in o LAS s CILjem najdete na spletni strani: http://las-sciljem.si/

Vse zainteresirane prijavitelje iz območja občine Logatec vabimo, da se udeležite brezplačnega svetovanja, ki bo potekalo v sejni sobi Občine Logatec, v četrtek, 26. 10. 2017, od 12.00 ure dalje. Svetovanje bo potekalo individualno, za prosti termin pokličite na tel. št.: 05 37 43 914.

Vabimo vas, da čim prej rezervirate svoj termin in s svetovanjem preverite izvedljivost vaše projektne ideje.


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016