1. Javno naročilo Izvedba vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju občine Logatec za leto 2019 in 2020 - drugi razpis
 2. Javno naročilo Ureditev stare ceste od križišča s Tovarniško
 3. Javno naročilo Rekonstrukcija lokalne ceste Hleviše - Hlevni vrh
 4. Javno naročilo Nakup nujnega reševalnega vozila tipa B
 5. Javno naročilo Izgradnja gasilskega doma Rovte
 6. Javno naročilo Sanacija premostitvenih objektov pri Turkovem mlinu v Blekovi vasi in v Žibršah - most 1
 7. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovna izvedba javnega naročila
 8. Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2019 in 2020
 9. Javno naročilo Izvedba GOI del za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop; Občina Logatec – vodovod Petkovec
 10. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovitev postopka
 11. Javno naročilo Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo - ponovitev
 12. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
 13. Javno naročilo Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022
 14. Javno naročilo Gradnja javne infrastrukture S4 OIC 3 - Logatec
 15. Javno naročilo Izvedba gradnje mrliške vežice Medvedje Brdo
 16. Javno naročilo Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica - ustavljen postopek
 17. Javno naročilo Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec
 18. Javno naročilo izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo
 19. Javno naročilo Izvedba gradnje Vodovod jezero - Spodnji Lavrovec
 20. Javno naročilo Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina
 21. Javno naročilo Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec
 22. Javno naročilo Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu, Cesta talcev
 23. Javno naročilo Izvajanje lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
 24. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte - ponovitev postopka
 25. Javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
 26. Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
 27. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec
 28. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Čistilna naprava Logatec
 29. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Kanalizacijski sistem v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228