1. Javno naročilo Izvajanje lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
 2. Javno naročilo Rekonstrukcija dela OŠ 8 talcev - ponovitev postopka
 3. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte - ponovitev postopka
 4. Javno naročilo Rekonstrukcija dela OŠ 8 talcev
 5. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte
 6. Javno naročilo Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2018 in 2019
 7. Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
 8. Javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
 9. Javno naročilo Gradnja kanalizacija Brod
 10. Javno naročilo Rekonstrukcija obstoječe plinske kotlovnice ob Osnovni šoli in Kulturnem domu Tabor v Logatcu
 11. Javno naročilo Prevoz učencev v občini Logatec v osnovno šolo Tabor in POŠ Hotedršica, v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019
 12. Javno naročilo Modernizacija lokalne ceste LC 226121 Rovte - Podlipa od km 1,250 do km 3,820
 13. Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2017 in 2018
 14. Ureditev JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 m in JP 726638 Loka
 15. Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
 16. Javno naročilo Modernizacija in rekonstrukcija občinskih cest v občini Logatec v letu 2016
 17. Javno naročilo - Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019
 18. Javno naročilo za izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2016 in 2017
 19. Javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020
 20. Javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228