Javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 14. 7. 2015, številka objave: JN4742/2015.

Predmet javnega naročila je Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 24. 8. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka, 3. 9. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb: 3. 9. 2015 ob 10. uri, na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Razpisna dokumentacija je dostopna le v PDF obliki.

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

- tabelaJN2015 xls

 

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN5180/2015.
- KPL d.o.o. - vozila popravljeno.xlsx

Naročnik obvešča ponudnike, da je tabela kot dopolnitev odgovora naročnika podanega na Portalu javnih naročil dne, 5. 8. 2015 ob 11:07, objavljena pod tem obvestilom. 

 

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku JN5785/2015
- popravek razpisne dokumentacije (zip) 

 

Naročnik obvešča ponudnike, da je bilo v sredo, 26. avgusta 2015, na Portalu javnih naročil, pod številko JN 5837/2015, objavljeno obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228