Javno naročilo Modernizacija in rekonstrukcija občinskih cest v občini Logatec v letu 2016Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Modernizacija in rekonstrukcija občinskih cest v občini Logatec v letu 2016, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 10. 5. 2016, pod številko objave JN001116/2016-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 18. 5. 2016 do 9.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 24. 5. 2016 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija (v zip obliki, 13,5 MB)

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom (2,6 MB) je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228