Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2017 in 2018Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2017 in 2018, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 7. 4. 2017, pod številko objave JN002909/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 18. 4. 2017 do 9.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).
Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do ponedeljka 24. 4. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
 
Na podlagi prošnje podane preko Portala javnega naročanja dne 10. 4. 2017, naročnik objavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v Word obliki.

 

Skladno z odgovorom na Portalu javnih naročil dne 19. 4. 2017 naročnik objavlja popravljeno prvotno objavljeno tabelo GOZDNE CESTE popis.

Popravljena tabela GOZDNE CESTE popis 19.4.2017

Naročnik ob tem ponovno poudarja, da tabela predstavlja računski pripomoček. Ponudniki morebitne pomanjkljivo nastavljene formule nastavijo sami.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228