Javno naročilo Prevoz učencev v občini Logatec v osnovno šolo Tabor in POŠ Hotedršica, v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Prevoz učencev iz občine Logatec v Osnovno šolo Tabor in POŠ Hotedršica v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 11. 7. 2017, pod številko objave JN006683/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 18. 7. 2017 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 19. 7. 2017 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 25. 7. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 25. 7. 2017 ob 10.00 uri.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228