Javno naročilo Rekonstrukcija obstoječe plinske kotlovnice ob Osnovni šoli in Kulturnem domu Tabor v LogatcuNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Rekonstrukcija obstoječe plinske kotlovnice ob Osnovni šoli in Kulturnem domu Tabor, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 8. 8. 2017, pod številko objave JN007403/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 25. 8. 2017 do 12.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 28. 8. 2017 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do ponedeljka 4. 9. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 4. 9. 2017 ob 10.00 uri.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228