Javno naročilo Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, izvaja postopek javnega naročila v lastnem imenu in za lasten račun ter na podlagi pooblastil v imenu in za račun posameznih naročnikov, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisni dokumentaciji), in vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Dobava električne energije v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 6. 10. 2017, pod številko objave JN008704/2017-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 2. 11. 2017 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 2. 11. 2017 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka, 9. 11. 2017 do 9.00 ure, na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 9. 11. 2017 ob 10.00 uri.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228