Javno naročilo Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom LogatecNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 4.12.2018 pod številko objave JN008325/2018-W01.
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 27. 12. 2018 do 8.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 27. 12. 2018 do 15.00 ure.


Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 4. 1. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 4. 1. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe!
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 4. 1. 2019 ob 9.05 uri.

Razpisna dokumentacija (zip)

 

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 6. 12. 2018, pod številko objave JN008325/2018-K01, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

 

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 19. 12. 2018, pod številko objave JN008325/2018-K02, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228