Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem LogatcuNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 3. 2019 pod številko objave JN001646/2019-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 8. 4. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 9. 4. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 18. 4. 2019 do 9.00 ure.
Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 18. 4. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje).

Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 18. 4. 2019 ob 9.05 uri.

- razpisna dokumentacija

Spoštovani,
obveščamo vas, da je naročnik skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, ustavil postopek oddaje javnega naročila Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS, po številko objave JN001646/2019-W01, dne 20. 3. 2019. 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228