Javno naročilo Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo - ponovitevNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 3. 2019 pod številko objave JN001713/2019-W01 

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 8. 4. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 9. 4. 2019 do 15.00 ure.
Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavii. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 19. 4. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 19. 4. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 19. 4. 2019 ob 9.05 uri.

dokumentacija

 

Podaljšanje roka za oddajo ponudb ter dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 15. 4. 2019, pod številko objave JN001713/2019-K01, objavljen popravek roka za oddajo ponudbe, ter dopolnitev dokumentacije z ESPD obrazcem v zvezi z oddajo javnega naročila »Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo«. Nov rok za posredovanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 16. 4. 2019, do 12:00, rok za oddajo ponudb pa je 25. 4. 2019, do 9:00. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228