Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovitev postopkaNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 2. 4. 2019 pod številko objave JN001934/2019-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 17. 4. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 18.4.2019 do 9.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8304. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 25. 4. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 25. 4. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje).
Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 25. 4. 2019 ob 9.05 uri.

Razpisna dokumentacija

 

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 16. 4. 2019, pod številko objave JN00001934-K01, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženih dveh datotekah (popis v pdf, popis v xls).

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228