Javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine LogatecNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 7. 9. 2017, pod številko objave JN008007/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 14. 9. 2017 do 10.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka 21. 9. 2017 do 910.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

 

****************************************************************************************************************************
Objava spremenjenega Pogoja 2 za odgovornega vodjo del

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228