Namera o oddaji poslovnega prostora v najem, 10. 8. 2018

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem, ki se nahaja v etaži 4 (mansardi) objekta na Notranjski cesti 14, 1370 Logatec, v izmeri 13,13 m2, z ID 2017-326-30, k.o. 2017 Dolenji Logatec.

Poslovni prostor se odda za obdobje enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228