Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo motornih vozil. 7. 10. 2020Številka: 012-19/2020-3
Datum: 5. 10. 2020

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, (v nadaljevanju: Občina Logatec) na podlagi 78. člena v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) ter 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: Uredba) objavlja 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo motornih vozil

1. Podatki o prodajalcu
Prodajalec: Občina Logatec
Naslov: Tržaška cesta 50A
Matična številka: 5874661000
Davčna številka: SI55512844
Zavezanec za DDV: Da
Številka TRR: IBAN SI56 0126 4010 0001 228
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X

2. Osnovni podatki
Postopek prodaje se vodi skladno s 78. členom ter v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in št. 79/18-ZSPDSLS-1), zato prodajalec vabi zainteresirane kupce k oddaji ponudbe za nakup.

3. Predmet prodaje
3.1. Motorno vozilo – Renault Kangoo 1,9 dCi 4x4, letnik 2003
Št. šasije: VF1KCAVAK29746333
Moč motorja: 62 kW
Št. prevoženih km: 126.500
Barva vozila: bela
Motor: diesel
Prostornina motorja: 1870 cm3
Vozilo je registrirano, vendar v okvari, potrebno je popravilo črpalke servo volana.

3.2. Motorno vozilo – Renault Trafic 2.0 dCi, letnik 2007
Št. šasije: VF1JLBHB68V306518
Moč motorja: 84 kW
Št. prevoženih km: 220.000
Barva vozila: bela
Motor: diesel
Prostornina motorja: 1995 cm3
Vozilo je vozno, vendar neregistrirano, potrebna je zamenjava prednje/voznikove klopi (sedež) ter popravilo sistema proženja prednjih varnostnih zračnih blazin.

4. Ponudbena cena in sklenitev pogodbe
Pogodba za motorni vozili bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.
V kolikor bo v roku prispelo več ponudb, se bodo z zainteresiranimi osebami opravila dodatna pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.
Ponudba se odda z vsebino iz priloge te objave.
Cena mora biti podana v fiksnem znesku.
Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.
Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
Premičnini bosta prodani po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Občina Logatec si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe, na račun in s sklicem, dogovorjenim s pogodbo.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Pogoji in način oddaje ponudbe
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Ponudnik mora najkasneje do 28. 10. 2020 do 24.00 ure na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, z nazivom »ponudba za nakup avtomobila« poslati izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga te objave.
Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 5 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

7. Dodatna pojasnila in ogled
Vozili se hranita na naslovu Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec. Vozili si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na tel. št.: (01)7590626. Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Damjan Barut
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

8. Opozorilo
Občina Logatec lahko do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom.

Berto Menard
ŽUPAN

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228