Spremembi sedežev volišč v Rovtah in Hotedršici

Leto 2018 je volilno leto na ravni lokalnih skupnosti. Občanke in občani bodo 18. novembra volili župana, člane občinskega sveta in člane sveta krajevnih skupnosti. Za pravilnost izvedbe lokalnih volitev skrbi Občinska volilna komisija, ki se je že nekajkrat sestala, in med drugim sprejela nekatere novosti na področju sedežev volišč v občini Logatec. V skladu z veljavnimi predpisi morajo biti vsa volišča dostopna invalidom. Občinska volilna komisija je zato spremenila sedež dvema voliščema, trem pa je dostopnost zagotovila s postavitvijo podestov. Volišče v Rovtah se tako iz Doma Krajanov seli v OŠ Rovte, prebivalci Hotedršice pa bodo volili v POŠ Hotedršica in ne več v Stari Osnovni šoli Hotedršica. Ostala volišča ostajajo nespremenjena. O spremenjenih sedežih bodo občani obveščeni z obvestili, ki jih volivec prejme na dom pred volitvami.

Občinska uprava Občine Logatec


Lokalne volitve 2018

Razpisi, navodila in obrazci

 1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
 2. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Logatec (str. 11)
 3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
 4.  - Obrazci za podporo volivcev - lokalne volitve 2018
 5.  - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - župan in občinski svet 
 6. - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - krajevne skupnosti 
 7. - Pravila o izrabi časopisnega prostora Logaških novic za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Logatec
 8. - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2018Predpisi

 1. Zakon o lokalnih volitvah
 2. Zakon o volitvah v državni zbor
 3. Zakon o volilni in referendumski kampanji
 4. Zakon o evidenci volilne pravice
 5. Zakon o političnih strankah
 6. Zakon o lokalni samoupravi 
 7. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta in svetov Krajevnih skupnosti (str. 2)
 8. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
 9. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018 (str. 3)Povezave

 1. Člani Občinske volilne komisije
 2. Državna volilna komisija
 3. Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018
 4. Evidenca volilne pravice MNZ
 5. Register političnih strank MNZ
 6. Karta krajevih skupnosti v občini Logatec  

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228