Zapora Režiške ceste, Lipce, Strmice, Grajske poti in Gorenjske ceste med 14. 3. 2018 in 30. 6. 2018

Odgovorni vodja del je Damjan Hočevar (031 264 167), predstavnik izvajalca je Marko Smrtnik (041 621 917), predstavnik vzdrževalca cest (Komunalno podjetje Logatec, d.d.), odgovoren za izvedbo zapore cest in prometno signalizacijo je Tadej Trpin (dežurna telefonska številka 041 310 295). 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228