SPE Logatec
Svetovalna pisarna ENSVET Logatec

Brezplačno energetsko svetovanja za občane - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

Kako in kje do nasveta:
- Osebno svetovanje: SPE Logatec, Notranjska 4, Logatec

   Svetovanje je vsak torek od 16.00 do 19.00
   Predhodno se najavite po telefonu 01 759 06 00 (v času uradnih ur Občine)

- Svetovanje po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

- Brezplačna telefonska številka 080 1669 nudi osnovne informacije in podatke o posameznih temah, svetovalnih pisarnah in omogoča tudi naročanje.

 
Kdo in kaj svetuje
V pisarni vas pričakujeva Peter Petrovčič in Lucjan Batista - energetska svetovalca mreže ENSVET


Skupaj z vami bova poskušala najti za vas najboljše rešitve iz naslednjih področij:

- energetske sanacije stavb ali učinkovito energetsko zasnovo novogradnje
- ustrezno zasnovo zunanjega toplotnega ovoja stavbe
- ustrezno izbiro stavbnega pohištva in zasteklitev
- pomoč pri izbiri ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta
- izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje
- uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode
- možnost pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE in OVE
- vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu

Nasveti so za občane brezplačni.


Mreža ENSVET

na podlagi prvega in tretjega odstavka 352. člena EZ-1 organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi - občinami.
Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.
Program brezplačnega energetskega svetovanja za občane - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.


Obvestilo kandidatom za pridobitev nepovratnih sredstev
Vloge za pridobitev nepovratnih sredstev se pregledujejo po vrstnem redu glede na datum prispetja na Eko sklad. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvi, vlagatelji popolnih vlog pa bodo prejeli odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in pogodbo v podpis. Po oddaji vloge na naslov Eko sklada lahko začnete z izvajanjem naložbe, na katero se vloga nanaša. Po prejemu odločbe Eko sklada o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po zaključku naložbe morate na Eko sklad poslati še izvod podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude ter dokumentacijo o zaključku naložbe, skladno z določili 2. člena omenjene pogodbe. Za vse vloge občanov, ki so prispele na Eko sklad, in ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so sredstva zagotovljena, hkrati pa vse zainteresirane investitorje v ukrepe, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, obveščamo, da so sredstva še vedno na voljo. JAVNI POZIV 29SUB-OB15 Število prejetih vlog: 9.300 Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele dne 28. 9. 2015 (številka zadnje obdelane vloge je 6.952). Glede na veliko število prejetih vlog je trenutno čas obdelave vlog daljši od 90 dni od prejema vloge. Prizadevali si bomo ta čas čim prej skrajšati. JAVNI POZIVI 30SUB-OB15, 33SUB-OB15 in 34SUB-OB15 Prispele vloge se obravnavajo v roku 90 dni od prispetja na Eko sklad.


Obvestilo vlagateljem o nakazilu nepovratnih sredstev
Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude ter popolne zaključne dokumentacije, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko zaključna dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev pred izplačilom. V primeru popolne zaključne dokumentacije, iz katere izhaja da je naložba izvedena pravočasno in skladno s pogoji javnega poziva, pa vlagatelj prejme obvestilo o nakazilu.

Informacije: Na vaša vprašanja v zvezi z nepovratnimi sredstvi odgovarjamo po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 15. uro na telefonski številki 01 241 48 20. 2 Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti. Eko sklad, j.s.

 


Ensvet bližnjica

Aktualno:
- Stroški ogrevanja
- Priprava na novo kurilno sezono
Sporočilo za javnost - 44SUB 45SUB 46NVO
- Pravila naravnega prezračevanja
- Ekosklad prisoten na sejmu v Komendi
Obvestilo-SUB-150218
Test peletov - tabela
Pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah

Razpisi in pozivi: 

  1. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16
  2. Javni poziv 42SUB-AVPO16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
  3. Javni poziv 37SUB-OB16 Javni poziv 37SUB-OB16 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
  4. Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
  5. Javni poziv 30SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
  6. Javni poziv 31SUB-EVOB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
  7. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
  8. Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom ...

 

Cene energije:

- CENE ENERGIJE - september 2017
CENE ENERGIJE - januar 2016
CENE ENERGIJE - februar 2016
-
 CENE ENERGIJE - september 2016

Povezave:
Eko sklad 

ENSVET  
ZRMK svetovanje
ZRMK
BORZA LESNE BIOMASE 

3D Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228