Preskoči na vsebino

Analiza pobud za spremembo namenske rabe zemljišč»Podal sem pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča – kaj se dogaja?«

Župan Občine Logatec je v mesecu februarju 2015 izdal Sklep o zaključku zbiranja razvojnih pobud, prejetih med 1. 10. 2013 in 31. 1. 2015. V tem času je bilo vloženih še okrog 150 pobud. V sam postopek obravnave pobud pa so vključene vse pobude, prispele po letu 2007. Tako je skupno v obravnavi približno 500 pobud.

Skladno z zakonodajo, ki ureja prostorsko načrtovanje, je Občina Logatec nato pristopila k izboru izvajalca za izdelavo strokovne podlage »Obravnava pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu«. Slednja bo v nadaljnjih postopkih služila kot podlaga za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Na podlagi zbiranja ponudb je bilo kot najcenejše izbrano podjetje Realis, d. o. o.

Občina Logatec vse vlagatelje pobud obvešča, da je izdelava omenjene strokovne podlage v zaključni fazi in bo dokončana v začetku prihodnjega leta. O rezultatih analize bodo vsi pobudniki pisno obveščeni, predvidoma v drugi polovici januarja 2016.

Občinska uprava

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228