Preskoči na vsebino

Na praznik občine Logatec, 20. 9. 2016, podeljena občinska priznanja20. septembra leta 1875 je bilo iz Planine v Logatec preseljeno okrajno glavarstvo in ta datum je proglašen za občinski praznik.
Na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Logatec ob občinskem prazniku 2016 so bila podeljena priznanja Občine Logatec, in sicer tri Plakete z znakom Občine Logatec in Listina Občine Logatec.Spominsko plaketa z znakom se podeli za izjemne uspehe in dosežke in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije. Spominska plaketa Občine Logatec obsega umetniško izdelano plaketo, kateri se priloži pisni dokument, ki navaja besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. V letu 2016 so ta priznanja prejeli Hieronim Kavčič, dr. Milan Trobič in Raul Semenič.

Jože Leskovec je prejel Listino Občine Logatec. Slednjo se podeli za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Logatec. Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije. Listina občine Logatec je umetniško izdelana Iistina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je podeljeno priznanje. Kdo vse je že prejel katero izmed priznanj, ki jih podeljuje župan na podlagi bodisi Odloka o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec ((Logaške novice, št 4/01 (str. 5), 11/08 (str. 8), NPB), 5/16 (str. 10)) velja od 14. 4. 2001) bodisi Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec ((Logaške novice, št. 6/10 (str. 10))  velja od 3. 8. 2010).

20. septembra 2016 so na Slavnostni seji Občinskega sveta Občine Logatec najvišja občinska priznanja prejeli:

Hieronim Kavčič

Hieronim Kavčič, rojen 16. avgusta 1949, je tajnik župnijske Karitas Rovte že od njene ustanovitve pred 22 leti. Bil je pobudnik Karitasa v Rovtah in je skupaj s svojimi somišljeniki začel karitativno delo. Pod njegovim vodstvom je Karitas Rovte dobila precej novih aktivnih članov ter tudi vidno vlogo v župniji in kraju. Njegova odlika je vztrajnost, ki se kaže tudi v tem, da se že 20 let pod njegovim organizacijskim vodstvom vsako leto izvede dobrodelni koncert. Prav tako je z njegovo pomočjo v domači cerkvi vsako leto organizirano srečanje s sveto mašo za ostarele in bolne ter romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Hieronim je v karitativnem delu nekako našel smisel svojega življenja in k temu vzpodbuja tudi svoje sodelavce. Skupaj najdejo način, da nudijo materialno, finančno ali duhovno pomoč ljudem v stiski. Številnim družinam s šoloobveznimi otroki tako pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin ali plačilu prispevka za letovanje. Hieronim Kavčič je tudi član spominskega odbora farnih plošč, je vedno pripravljen pomagati ali prevzeti del organizacije pri različnih domoljubnih in ostalih prireditvah, ima pa tudi lepo lastnost - kar obljubi to tudi naredi. Zato se Hieronimu Kavčiču na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za njegovo pobudo pri ustanovitvi Karitasa Rovte ter njegovo dolgoletno delovanje v njem.dr. Milan Trobič

Dr. Milan Trobič je rojen leta 1961 v Ljubnem ob Savinji. Od svojega drugega leta pa do leta 1973, ko se je preselil v Logatec ,je živel v Planini. Prihod v Logatec ga je zaznamoval za celo življenje, saj ga je začelo zanimati izročilo teh krajev- predvsem ustna izročila, šege in navade. Tako je že od rane mladosti bil raziskovalec na tem področju. Kot strokovnjak in doktor znanosti s področja etnologije obuja in zbira vse zgodovinske stvari v etnološki smeri, kar se tiče logaškega območja in bližnje okolice. S svojim več desetletnim raziskovalnim in strokovnim delom skrbi, da so občani Logatca in okolice seznanjeni z etnološkimi posebnostmi tega konca. Pri njemu izhaja zavest, da vse izvira iz preprostosti. S svojim zavzetim delom in raziskovanjem je marsikatera skrivnost iz sveta etnologije iztrgana pozabi. To lahko zasledimo tako iz njegovih publikacij kot literarnih del, ki jih vedno rad na svojevrsten način predstavi širšemu občinstvu. Zato gre Dr. Milanu Trobiču na predlog Jelke Lorenčič Kožman občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za njegove dolgoletne izjemne strokovne dosežke na področju etnologije v Logatcu in širši okolici.Raul Semenič

Raul Semenič, rojen leta 1978 v Šempetru pri Novi Gorici, se za transport zanima od mladosti. Pred približno 12 leti je začel poglobljeno raziskovati dejstva okrog Liberatorja ameriškega bombnika 41-29244 z imenom Double Trouble, ki je strmoglavil 25. februarja 1944 v Kotlicah v Blekovskih gmajnah blizu Logatca. Poleg zbiranja informacij in podatkov iz literature in virih v arhivih, je kontaktiral s številnimi ljudmi, vladnimi in nevladnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, predvsem pa v ZDA. Vzpostavil je prijateljske stike z najvišjimi političnimi in vojaškimi predstavniki ZDA v Sloveniji ter s sorodniki letalcev. S pomočjo Branka Rupnika je odkril točno lokacijo padca letala. Iz pietete do preminulih ameriških letalcev, ki so se borili proti okupatorju naše domovine, je bil na tem mestu postavljen spomenik. Vso zbrano dokumentacijo o tej temi je strnil v dveh knjigah, dopolnjena izdaja knjige 41-29244 pa čaka na svoj prevod tudi v angleščino, saj je v tujini precejšnje zanimanje zanjo. Zato gre Raulu Semeniču na predlog Sally Cooney in Gvida Komarja občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom za vse aktivnosti povezane z raziskovanjem strmoglavljenega bombnika B-24H-5-CF Liberator – Double Trouble 41 – 29244, s postavitvijo obeležja ter z izdajo monografije, ki razkriva zgodovino tega trenutka. Z doseženim je tudi pomembno prispeval k mednarodni prepoznavnosti Logatca.

 

Jože Leskovec

Jože Leskovec, rojen  21. septembra 1965, je aktivni član in predsednik  Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve v občini Logatec. Je  član odbora Farnih plošč Rovte, dolgoletni član Obrtniškega pevskega zbora in član cerkvenega mešanega pevskega zbora župnije Rovte. Je tudi uspešen obrtnik, ki zaposluje več delavcev in kot sokrajan vedno pripravljen pomagati. Zanima se za zgodovino domačega kraja in njegove okolice po drugi svetovni vojni. Pri vseh domoljubnih manifestacijah v Rovtah v zadnjem času je aktivno sodeloval in bil eden izmed glavnih organizatorjev. 13. februarja 2016 smo se spomnili rojaka duhovnika Janeza Hladnika, ki je bi rojen na Petkovcu leta 1902 in umrl v Argentini 1965. Ob 50 letnici njegove smrti so krajani-Kavčič Hieronim, Peter Hladnik in Jože Leskovec pripravili akademijo, da bi delo in zasluge Janeza Hladnika ponovno pokazali domačinom in širši javnosti. Jože Leskovec je imel pri tem pomembno vlogo, saj je Hladnikovo življenje v kulturnem programu, ki je sledil sveti maši,  predstavil zanimivo in realno.Tekst, ki so so ga prebirali različni bralci, slike, ki so bile v ozadju in dopolnjevale govorce ter različne pripovedi so prikazale življenje družine, kraja in Janeza Hladnika v različnih časovnih obdobjih. Skozi celo zgodbo je bilo čutiti ljubezen do domačega kraja in domovine. Zato se Jožetu Leskovcu na predlog KS Rovte podeli občinsko priznanje Listina Občine Logatec za aktivnosti povezane s pripravo akademije v spomin na rojaka duhovnika Janeza Hladnika.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.


Foto: Blaž Korenč
Video: Videokom
Oblikovanje vabila: mag. Katja Žagar

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228