Preskoči na vsebino

Zakonske spremembe za ponudnike turističnih postelj prinašajo birokratske razbremenitveV letošnjem letu se na področju turističnih nastanitev obeta vrsta zakonskih sprememb. 14. julija 2016 sta bila sprejeta novela Zakona o gostinstvu in novi Zakon o prijavi prebivališča.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o gostinstvu je bila podana pravna podlaga za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo vzpostavila in upravljala Agencija za javnopravne evidence in storitve - AJPES. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali nastanitvene obrate v roku, ki ga določa zakon, vpisati v register. Z vpisom v register bodo nastanitveni obrati pridobili enotno identifikacijsko številko. S tem bodo prvič na enem mestu celovito zajeti vsi nastanitveni obrati, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost in ažurnost podatkov o teh obratih. Register bo javen, podatki iz registra pa brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

Kot izvedbeni akt zakona je minister, pristojen za gostinstvo, sprejel Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16). Ta določa vzpostavitev in upravljanje registra, podrobneje opredeljuje podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz registra, hrambo dokumentacije in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do podatkov iz registra. Pravilnik je stopil v veljavo 1. decembra 2016.

AJPES bo vzpostavil register v enem letu po uveljavitvi pravilnika, torej do 1. decembra 2017. S tem datumom začne teči zakonsko določen trimesečni rok, v katerem morajo izvajalci nastanitvene dejavnosti predlagati vpise nastanitvenih obratov v register.

Od 1. januarja 2018 dalje bodo izvajalci nastanitvene dejavnosti za nastanitvene obrate, vpisane v RNO, podatke o gostih, prenočitvah in nastanitvenih obratih, poročali le še AJPES in ne več policiji, SURS in občinam.

Sprememba višine turistične takse
Obeta pa se še ena sprememba, ki jo bo prinesla novela zakona o spodbujanju razvoja turizma, in sicer bo najverjetneje spremenjena tudi višina turistične takse. O tem pa več ob sprejetju novele zakona.

Občinska inšpekcija in policija bosta maja 2017 izvedla nadzor ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti
Ob prihajajočih spremembah ter zaradi dobre prakse iz preteklosti bodo policisti in občinski inšpektorji maja 2017 pričeli z obiski ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti v Logatcu in preverjali stanja na področjih svojih pristojnosti za nazaj ter opozorili na prihajajoče spremembe.

Leto 2016 prelomno v turističnih nočitvah in prihodih turistov
Logaško turistično gospodarstvo je svoj višek doživelo leta 2008, ko je 3.899 domačih in 3.329 tujih gostov v logaških posteljah prespalo rekordnih 17.739 krat in v občinsko blagajno prineslo 7.899,58 EUR turistične takse. V letu 2016 je bilo sicer 49 domačih gostov manj kot pred osmimi leti, a je bilo zato kar 1.656 prihodov tujih gostov več, ki so skupaj z domačimi logaške postelje greli rekordnih 17.784 krat.

Vsem logaškim ponudnikom nastanitvenih obratov zato čestitamo za dobro delo, ki se zelo lepo kaže tudi v ocenah njihovih gostov na spletnih rezervacijskih portalih. Ivanki in Rudiju Sutterju pa se ob zaključku njunega izjemnega dela v turizmu zahvaljujemo za to, da sta vsa ta leta predstavljala svetel primer gostoljubja in z Logatcem spoznala več tisoč gostov iz tujine.

Tabela 1: Evidenca prihodov, nočitev in pobrane turistične takse 2011-2016

leto

Prihod domačih gostov

Prihod tujih gostov

Prihodov skupaj

Nočitve domačih gostov

Nočitve tujih gostov

Nočitve skupaj

Pobrana turistična taksa v eur

2011

3.452

2.337

5.789

8.098

5.230

13.328

4.782,03

2012

3.615

3.585

7.200

8.925

5.490

14.436

5.557,56

2013

3.485

2.486

5.971

8.852

3.964

12.709

4.118,47

2014

3.338

2.294

5.632

7.973

4.623

12.442

4.355,09

2015

4.019

2.709

6.728

9.880

6.423

16.303

7.934,18

2016

3.850

4.985

8.835

8.879

8.905

17.784

10.279,41

Vir: Arhiv Občine Logatec, Oddelek za družbene dejavnosti

Renata Gutnik
Višji svetovalec za turizem, kulturno dediščino in kulturo

Dodatno:

Vprašanja in odgovori za ponudnike nastanitvenih zmogljivosti

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228