Preskoči na vsebino

Analiza zemljine in rastlinja na področju Zaplane in Logatca po požaru v obratu Kemis na Vrhniki, 26. 5. 2017Posredujemo vam sporočilo o opravljenih Analizah zemljine in rastlinja na področju Zaplane in Logatca po požaru v obratu Kemis na Vrhniki, ki jih je na zaprosilo Občine Logatec opravil Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Institut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana:

"Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Inštituta Jožef Stefan je 25. 5. 2017 dopoldne izvajal vzorčenja in terenske meritve vsebnosti težkih kovin v tleh in rastlinju na področju Zaplane in Logatca do koder se je širil dim ob požaru v obratu Kemis na Vrhniki. Vzorčili smo zgornjo plast zemljine in rastlinje na naslednjih lokacijah:

Njiva s krompirjem na Zaplani na Jerinovem griču 44 Mesec gostinstvo Zaplana,
Njiva s krompirjem na Zaplani v zaselku Ograje,
Njiva s krompirjem pri plinovodni postaji ob Rovtarski cesti 2 km pred Logatcem,
Vrt v naselju Naklo ob Rovtarski cesti v Logatcu.

Meritve vzorcev zemljine smo izvajali s prenosnim rentgenskim fluorescenčnim spektrometrom (XRF), ki je namenjen hitri kvalitativni in kvantitativni analizi kemijskih elementov v trdnih  materialih na terenu.

Prvi rezultati terenskih meritev vzorcev zemljin ne kažejo odstopanj težkih kovin od normalnih vrednosti za tla. Vsebnosti živega srebra, niklja, arzena, ki so bile najbolj izpostavljena kot možni onesnaževalci po požaru na Vrhniki so pod mejo detekcije. Tla na vzorčevanih kmetijskih površinah niso onesnažena. Rastlinje, ki zahteva daljšo laboratorijsko pripravo  bomo analizirali po sušenju in pripravi vzorca v laboratorijih na Institutu Jožef Stefan in vam rezultate posredovali v začetku naslednjega tedna.

Vzorčenja in meritve težkih kovin v zemljinah so bile opravljene 9 dni po požaru. Vmes je 4 dni po požaru padla manjša količina dežja, preko včerajšnje noči pa večja količina dežja.

ELMA"

 

O nadaljnjih aktivnostih Občine Logatec in CZ Logatec vezanih na požar v podjetju Kemis, bomo spoti obveščali. 

 

Občina Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228