Preskoči na vsebino

Popisovanje škode po vetrolomu 11. - 13. december 2017Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi predhodnih ocen občinskih komisij za ocenjevanje škode ter določil Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Škodo so utrpela tudi zemljišča, stavbe oz. infrastruktura v občini Logatec. Vse fizične in pravne osebe, ki ocenjujejo, da so utrpeli večjo škodo morajo na pristojno občinsko komisijo za ocenjevanje škode po nesrečah, do 19. januarja 2018 posredovati obrazce 1, 3, 4 in 5 (obrazci so na razpolago na povezavi:; http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os71.htm) oz. na občinski komisiji.

Uprava RS za zaščito in reševanje ter Zavod za gozdove še sporočata, da se zaradi velike razsežnosti pojava (vetroloma) in relativno kratkega roka za oceno, bo ocena poškodovanosti v gozdovih in gozdnih cestah možna na ravni oddelkov oz. odsekov. To oceno bo opravil v celozi Zavod za gozdove in ne občinska komisija.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na pristojno osebo za zaščito, reševanje in pomoč na občini.


Komisija za ocenjevanje škode po nesrečah v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228