Preskoči na vsebino

Upravni center v Logatcu zanimiv tudi za tuje učiteljeZa teden dni je Logatec postal novo domovanje petnajstim evropskim učiteljem, ki  so v okviru programa Vseživljenjsko učenje prišli na izmenjavo dobrih praks h tokratni gostiteljici Osnovni šoli 8 talcev Logatec. Poleg novih znanj  in znanstev so učitelji iz Španije, Finske, Litve, Turčije in Poljske dobili tudi nekaj splošnih informacij o logaškem upravno-administrativnem centru, ki jim je na široko odprl svoja vrata.Izmenjava znanj in izkušenj
Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program Evropske unije (EU) na področju izobraževanja in usposabljanja, Ustanovljen je bil za obdobje 2007-2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta. Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Program podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost. Program, ki je razdeljen na štiri podprograme je namenjen številnim ciljnim skupinam med katerimi je tudi tista, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok od vrtca do fakultete.

OŠ 8 talcev vključena v evropski program Vseživljenjsko učenje
V Sloveniji naloge nacionalne agencije, ki koordinira prijave in sredstva za posamezne programe, opravlja CMEPIUS. In prav na to agencijo so se s prijavo za program Vseživljenjsko učenje obrnili na OŠ 8 talcev Logatec in za namen izvajanja projekta Let´s be eco friendly oz. Bodimo okolju prijazni s strani EU prejeli sredstva v višini dvajsetih tisoč evrov. Naslov in program projekta so vse sodelujoče države pripravile na uvodnem sestanku januarja 2010 na Finskem. Predstavnica OŠ 8 talcev Logatec, Bojana Pivk, je bila koordinatorica projekta. Namen programa je izmenjati izkušnje in znanja, ki jih imajo posamezne evropske šole na področju skrbnega ravnanja z okoljem, ki se izvajajo z izmenjavo učiteljev iz šol udeleženk programa. Otroci in zaposleni na OŠ 8 talcev Logatec bodo gostujoče učitelje seznanili z njihovim ravnanjem in delom na področju ekologije, ravnanja z odpadki, pokazali jim bodo šolski vrtiček, otroci pa bodo s svojimi sovrstniki iz drugih držav komunicirali tudi preko video konference, izmenjavali si bodo izdelke iz odpadnih materialov, si dopisovali in poročali o opravljenih skupnih nalogah.

V okviru obiska tudi ogled Upravnega centra v Logatcu
Predstavniki šol vključenih v program Vseživljenjsko učenje, ki se bodo v naših koncih mudili teden dni bodo dodobra spoznali tudi lepote in posebnosti slovenske krajine in zgodovine. Gostitelj je za njih namreč pripravil poseben program ogledov in srečanj v okviru katerega so si pobliže ogledali tudi prostore ene najbolj zanimivih stavb v Logatcu – Upravni center. Po uradnem sprejemu s strani logaškega župana Janeza Nagodeta ter uvodnih pozdravih, so si gostujoči učitelji z zanimanjem ogledali upravno stavbo. Ta jim je bila predstavljena predvsem kot dobra rešitev v smislu zagotavljanja treh administrativnih partnerjev na enem mestu – državne uprave, lokalne samouprave ter komercialnih inštitucij. Pobliže so si ogledali županske prostore ter skladišče Rdečega križa Logatec, ki je z novo lokacijo pridobil tudi bolj kakovosten dostop za tiste, ki potrebujejo njihovo pomoč. Učitelji so si z zanimanjem ogledali tudi tako imenovano sejno sobo v prostorih Občine Logatec, ki je namenjena tudi sejam Občinskega sveta, z malo truda pa se spremeni tudi v poročno dvorano. Glede na raznolikost delovanja posameznih inštitucij v upravnem centru, so se gostom sproti porajala zanimiva vprašanja vezana na delo služb in samo stavbo, na katera so se v okviru vodenega ogleda tudi dali odgovori in pojasnila. Prijetno druženje na koncu obiska so gostujoči učitelji izkoristili za zahvalo županu ter kratek klepet. V spomin na njihov prvi obisk v Sloveniji in Logatec so prejeli brošuro Logatca – Dobrodošli v Logatcu – Logatec, stičišče naravne in kulturne dediščine, s pomočjo katere bodo lepote Logatca ponesli v svet.

Romana Hribar, občinska uprava

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228