Preskoči na vsebinoSestava
Jurij Švajncer - predsednik
dr. Anton Gosar 
Špela Tomić

 

Zapisniki

 

Razno

- Letno poročilo Nadzornega odbora občine Logatec za leto 2022

- Nadzor nad izvedbo nakupa sušilnice blata v Komunalnem podjetju Logatec - končno poročilo

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh Kraljev v letih 2020 in 2021 - končno poročilo

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Log Zaplana v letih 2020 in 2021 - končno poročilo

- Nadzor nad gospodarjenjem in prodajo parkirišč v Obrtni coni Logatec – končno poročilo

 

 

- Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2021

- Nadzor nad občinskim upravljanjem z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za obdobje od 2010 do 2020

- Nadzor nad občinskim sofinanciranjem Rdečega križa - Območne izpostave Logatec v letih 2019 in 2020

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Rovte v letih  2019 in 2020 - končno poročilo

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Laze-Jakovica v letih 2019 in 2020


Program dela Nadzornega odbora Obcine Logatec za leto 2019

- Delo Občinskega redarstva v Občini Logatec v letu 2018 (pregled prekrškov in izrečenih glob v letu 2018) - končno poročilo

- Oskrba starejših na domu 2018- končno poročilo

- Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tabor v letu 2018 - končno poročilo

- Nadzor sofinanciranja bivanja v domovih za starejše 2018 - končno poročilo

- Poročilo o zaključnem računu Občine Logatec za leto 2018 - končno poročilo

- Program dela Nadzornega odbora za leto 2020

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Trate v letu 2019 – končno poročilo

- Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Hotedršica v letu 2019 – končno poročilo

- Nadzor nad občinskim financiranjem Glasbene šole Logatec za leto 2019 – končno poročilo

- Oskrba s pitno vodo v občini Logatec – končno poročilo

- Nadzor nad združljivostjo funkcij direktorja Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o., s funkcijo člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. – končno poročilo

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228