Preskoči na vsebinoSestava

1. Nataša Gornjak Pejič,
2. Marjan Gregorič,
3. mag. Klavdija Kenk Šabić.

Zapisniki sej

1. redna seja NO, z dne 21.1.2015
2. redna seja NO, z dne 18. 3. 2015 
3. redna seja NO, z dne 4. 6. 2015
4. redna seja NO, z dne 8. 7. 2015
5. redna seja NO, z dne 17. 9. 2015
6. redna seja NO, z dne 4. 11. 2015
-
 7. redna seja NO, z dne 20. 1. 2016
-
 8. redna seja NO, z dne 24. 2. 2016
- 9. redna seja NO, z dne 15. 5. 2016
-
 10. redna seja NO, z dne 20. 6. 2016
-
 11. redna seja NO, z dne 22. 9. 2016 
12. redna seja NO, z dne 6. 10. 2016
13. redna seja NO, z dne 29. 11. 2016
14. redna seja NO, z dne 5. 12. 2016 
15. redna seja NO, z dne 19. 12. 2016
16. redna seja NO, z dne 31. 1. 2017
17. redna seja NO, z dne 27. 3. 2017 
-
 18. redna seja NO, z dne 24. 4. 2017
1. dopisna seja NO, z dne 16. 5. 2017
-
 19. redna seja NO, z dne 8. 6. 2017
-
 20. redna seja NO, z dne 23. 10. 2017
-
 21. redna seja NO, z dne 15. 12. 2018
-
 22. redna seja NO, z dne 16. 2. 2018
-
 23. redna seja NO, z dne 17. 10. 2018
24. redna seja NO, z dne 14. 11. 2018


Razno
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru izračuna ekonomske cene vrtca VVZ Kurirček Logatec
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru subvencioniranja najemnin v letu 2014
Letno poročilo NO za leto 2015
-
 Program dela NO za leto 2017
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru energetske sanacije OŠ 8 talcev Logatec in VVZ Kurirček Logatec
- Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014
- Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru porabe proračunskih sredstev v KS Laze Jakovica, v letu 2014
Obvestilo o razširitvi Programa dela Nadzornega odbora Občine Logatec za l. 2017
Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2016
Program dela Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2017
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru ravnanja s premoženjem, za leti 2014 in 2015
- Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016
Končno poročilo NO Občine Logatec o nadzoru poslovanja KS Naklo v letu 2015
- Program dela Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2018
Končno poročilo o nadzoru dodeljevanja pomoči kmetom
Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2017
-
 Končno poročilo o nadzoru Komunalnega prispevka Martinj hrib_04.2018-OS
-
 Poročilo o nadzoru Zaključnega računa Občine Logatec za l. 2016
-
 Končno poročilo o nadzoru postavitve zunanjega fitnesa dec.2018

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228