Preskoči na vsebino

Oddelek za finance in vzdrževanjeSlužba za finance in računovodstvo

 

Računovodja VII/2-II - vodja oddelka za finance in računovodstvo
Petra Okorn
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  
1. nadstropje, soba št. 115

Računovodja V
Irena Židanek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 117

Računovodja VII/2-II
Dragana Trivunčević 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 117

 

Tehnično vzdrževalna služba

Koordinator VI
Matjaž Martinšek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje III/5, 1370 Logatec
(vhod skozi športno dvorano)
tel: 031390024

Hišnik IV v športni dvorani
Andrej Zalar

Hišnik IV v športni dvorani
Franci Pristopnik

Receptor III
Karmen Mlinar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
pritličje, recepcija

Čistilka II
Greta Treven


 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za finance in vzdrževanje sestavljajo naslednje službe, ki izvajajo navedene naloge:

1. Služba za finance in računovodstvo:
- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
- pripravlja finančna in letna poročila in zaključni račun proračuna,
- zagotavlja strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
- opravlja finančno – knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun,
- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine,
- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
- pripravlja premoženjsko bilanco občine,
- vodi knjigovodstvo proračuna,
- skrbi za obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
- skrbi za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- upravlja z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine,
- organizira in vodi računovodsko delo za krajevne skupnosti,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za finance,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju financ,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

2. Tehnično vzdrževalna služba:
- koordiniranje dejavnosti v določenih športnih in drugih objektih,
- sodelovanje pri projektih s področja turizma in mladih,
- opravljanje nalog upravljanja športnih objektov
- sodeluje pri pripravi in vodenju razpisov in pripravlja prijave na državne razpise s področja turizma in mladih,
- sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
- načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z voznim parkom,
- spremlja in obvešča o stanju prevoznih sredstev,
- vzdržuje red in zagotavlja varnost v objektu in neposredni okolici,
- sprejema, evidentira in informira obiskovalce,
- čisti prostore, notranjo opremo in delovna sredstva,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228