Preskoči na vsebino 

Sekretar - vodja oddelka za investicije in gospodarstvo
Mateja Čuk 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 149


Sekretar za investicije
Gvido Bokal
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 148


Sekretar za investicije
Samo Mervar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 143

 

Višji svetovalec za stvarno premoženje občine

Špela Bezgovšek, mag. 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 145

 

Višji svetovalec za investicije

Tena Daša Lavrič Pfajfar, mag.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 135

 

Višji svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

Janja Masle
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. nadstropje, soba št. 144


Višji svetovalec za investicije in gospodarske javne službe

Miha Primec
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

1. nadstropje, soba št. 137

 

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec


Oddelek za investicije in gospodarstvo izvaja naslednje naloge:

- organizira in spremlja izvedbe investicij, sodeluje z zunanjimi izvajalci, koordinira dela zunanjih izvajalcev ter skrbi za prenos dokončanih investicij v upravljanje posameznim izvajalcem javnih služb,
- pripravlja in koordinira prijave investicij za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna ali evropskih sredstev,
- skrbi za gradnjo, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
- izdeluje letne programe na področju infrastrukturne dejavnosti,
- spremlja stanje na področju urejanja prometa, cestne infrastrukture, obnove cest,
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila,
- vodi postopke oddaje javnih naročil,
- opravlja naloge v zvezi s pospeševanjem gospodarstva in kmetijstva,
- vodi postopke dodelitve državnih pomoči s področja kmetijstva,
- vodi upravne postopke s področja gostinstva,
- načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih dokumentov z delovnega področja,
- opravlja naloge zemljiške politike občine in pripravlja letni načrt pridobivanja zemljišč in razpolaganja z zemljišči v lasti občine,
- opravlja naloge za zemljiškoknjižno urejanje zemljišč, določitev statusa grajenega javnega dobra, razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
- zagotavlja izvajanje geodetskih storitev, potrebnih za urejanje zemljišč v lasti občine,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za investicije, gospodarstvo in premoženjsko pravne zadeve ter koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju investicij, gospodarstva in premoženjsko pravnih zadev,
- organizira in vodi tehnično delo z objekti,
- vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
- koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture in energetike,
- skrbi za zapuščene živali in za zagotavljanje zavetišča, 
- vodi postopke ravnanja z nepremičninami v lasti občine,
- opravlja naloge s področja stanovanjske politike v občini,
- opravlja dela v zvezi z gospodarjenjem s poslovnimi prostori,
- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228