Preskoči na vsebinoSekretar - vodja oddelka za okolje in prostor 
mag. Katja Žagar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 113

 

Višji svetovalec za okolje in prostor
Simona Šušteršič Štrukelj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 125

 

Višji svetovalec za okolje in prostor
Zoran Žagar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 126

 

Višji svetovalec za okolje in prostor
Borut Smrdelj
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 121

 

Višji svetovalec za promet in prostor
Jure Plečnik, mag.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 149

 

Svetovalka
Mira Celarc Jereb
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 114

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za okolje in prostor izvaja naslednje naloge:
- koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
- skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
- sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
- pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
- koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
- koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov v prostor,
- organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
- vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
- vodi prostorski informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
- spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
- daje potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka,
- skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
- skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
- sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
- odmerja komunalni prispevek,
- pripravlja odloke o programih opremljanja zemljišč za gradnjo,
- sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, za ceste,
- sodeluje pri urejanju cestne infrastrukture in prometa,
- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
- opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
- izdaja dovoljenja za začasno prekoračitev hrupa na prireditvah,
- vodi postopke dodeljevanja sredstev za področje kulturne dediščine,
- sodeluje pri pripravi in vodenju razpisov in pripravlja prijave na državne razpise s področja naravnih vrednot in kulturne dediščine ter turizma,
- skrbi za urejanje spletnih strani,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor koordinira delo pri organizaciji sej teh organov,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju okolja in prostora,
- sodeluje z oddelkom za investicije in gospodarstvo v pripravah na izvedbo investicij, s katerimi se v prostor umešča nove objekte,
- pripravlja podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodi vse potrebne evidence,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228