Preskoči na vsebinoSekretar - vodja oddelka za družbene dejavnosti
mag. Nevenka Malavašič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 134

 

Višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
Damjan Barut
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 132

 

Višji svetovalec za turizem, kulturo in mlade
Sebastjan Cvetrežnik
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1, nadstropje, soba št. 133

 

Svetovalka v sprejemni pisarni
Aleša Čuk Antičevič
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 111

 

Administrator IV-II
Darja Mlinar
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
1. nadstropje, soba št. 109

 

Koordinator VI
Matjaž Martinšek
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Gostinsko rekreacijski center Zapolje, Zapolje III/5, 1370 Logatec
(vhod skozi športno dvorano)
tel: 031390024

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec

 

Oddelek za družbene dejavnosti izvaja naslednje naloge:
- skrbi za uravnotežen razvoj dejavnosti iz svojega področja in opravlja koordinativno vlogo,
- spremlja in proučuje problematiko na posameznem področju družbenih dejavnosti,
- spremlja delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Logatec in usklajuje delo z zunanjimi institucijami, zavodi in službami,
- izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov javnih zavodov in drugih nosilcev programov,
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom,
- koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti,
- načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in nad izvajanjem programov družbenih javnih služb,
- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe za opravljanje storitev oz. dejavnosti na posameznih področjih družbenih dejavnosti,
- spremlja investicije, vzdrževanje in obnovo prostorov ter opreme javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti,
- vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov,
- vodi postopke na področju podeljevanja koncesij s področja družbenih dejavnosti,
- organizira šolske prevoze za osnovnošolske otroke,
- nudi strokovno pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za družbene dejavnosti,
- pripravlja gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa na področju družbenih dejavnosti,
- pripravlja pogodbe in nudi strokovno pomoč ter sodelovanje pri sodnih postopkih na področju družbenih dejavnosti,
- izvaja naloge socialnega varstva,
- vodi postopke dodeljevanja sredstev za področje humanitarnih dejavnosti, za področje športa in mladinske dejavnosti, področja turizma in kulture,
- vodi upravne postopke za dodelitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka,
- usmerja založniške in publicistične dejavnosti,
- pripravlja predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
- pripravlja promocijska gradiva za občino,
- pripravlja gledališki abonma,
- skrbi za področna občinska priznanja,
- sodeluje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina in zastopa občino do nivoja države,
- izvaja, usklajuje in nadzira dejavnosti na področju civilne zaščite, reševanja in gasilstva,
- pripravlja obrambne načrte, izdeluje in vzdržuje obrambne načrte,
- izvaja enostavne naloge pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil,
- sprejema in oddaja pošto,
- ureja arhivsko in dokumentarno gradivo,
- opravlja administrativno tehnična dela za občinsko upravo,
- ureja arhivsko in drugo dokumentacijsko gradivo,
- sprejema vloge ter izvaja informiranje strank v sprejemni pisarni,
- svetuje strankam,
- vodi in organizira delo v sprejemni pisarni,
- opravlja naloge s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom.

Podkategorije

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228