Preskoči na vsebinoDatum: 15. 11. 2019

Na podlagi 319. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) Župan Občine Logatec objavlja naslednji


Seznam uradnih oseb

1. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji:

Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave
pooblastilo za vodenje in odločanje v vseh upravnih postopkih na 1. stopnji

Mag. Nevenka Malavašič, sekretar
pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih s področja družbenih dejavnosti na 1. stopnji

Damjan Barut, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja družbenih dejavnosti na 1. stopnji

Romana Hribar, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja splošnih zadev na 1. stopnji

Mira Celarc Jereb, višji referent I
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja splošnih zadev na 1. stopnji

Mag. Katja Žagar, sekretar
pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih s področja okolja in prostor na 1. stopnji

Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja okolja in prostora na 1. stopnji

Zoran Žagar, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja okolja in prostora na 1. stopnji

Borut Smrdelj, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja okolja in prostora na 1. stopnji

Mateja Čuk, sekretar
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij, gospodarstva in kmetijstva na 1. stopnji

Gvidon Bokal, sekretar
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij na 1. stopnji

Samo Mervar, sekretar
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij na 1. stopnji

Janja Masle, višji svetovalec III
pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih s področja investicij na 1. stopnji

Špela Bezgovšek, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij, gospodarstva in kmetijstva na 1. stopnji

Tena-Daša Lavrič, višji svetovalec II
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij na 1. stopnji

Miha Primec, višji svetovalec III
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja investicij na 1. stopnji

Sebastjan Cvetrežnik, višji svetovalec III
pooblastilo za vodenje upravnih postopkov s področja družbenih dejavnosti na 1. stopnji


2. Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov na drugi stopnji:

Berto Menard, župan
pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih na 2. stopnji (pritožbeni postopek) 

Rudolf Leban, višji svetovalec III
pooblastilo za vodenje v upravnih postopkih na 2. stopnji (pritožbeni postopek)

 

Berto Menard
ŽUPAN

Podkategorije

stran 7 od 7

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228