Preskoči na vsebino

Delovna telesa Občinskega sveta 2014-2018Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1. Klemen Trpin,
2. Eva Černigoj,
3. Boris Hodnik,
4. Peter Antičevič,
5. Rafael Cepič.

 
Statutarno pravna komisija
1. Zoran Mojškerc,
2. Peter Antičevič,
3. Jasna Vodnik Uršič,
4. Katja Stražiščar,
5. Jurij Švajncer.

 
Komisija za vloge in pritožbe občanov
1. Anja Sedej,
2. Dušan Jerina,
3. Janez Podobnik,
4. Marko Rupnik,
5. Jure Šebenik.
 

Odbor za družbene dejavnosti
1. Janez Ovsec,
2. Anja Sedej,
3. Dušan Jerina,
4. Metka Rupnik,
5. Jerca Korče.

 
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
1. Janez Nagode,
2. Jerneja Rupnik,
3. Jasna Vodnik Uršič,
4. Samo Venko,
5. Tina Zidarič.

 
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
1. Angela Menart,
2. Jana Štirn,
3. Simon Žerjal,
4. Andrej Perc,
5. Ožbej Istenič.
 

Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč
1. 
2. Barbara Pelllis,
3. Boris Hodnik,
4. Franc Rudolf,
5. Jože Leskovec.
 
 
Odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske politike proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec
1. Eva Černigoj,
2. Rafael Cepič,
3. Jana Štirn.
 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228