Preskoči na vsebino

3. redna seja Občinskega sveta, 18. 12. 2014- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2015, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v občini Logatec, skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del,770, vse k.o. Gorenji Logatec (umaknjena točka)
6. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec (umaknjena točka)
7. Obravnava predloga Sklepa o financiranju političnih strank
8. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
9. Obravnava predloga Sklepa o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do določene vrednosti
10. Obravnava predloga določitve mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
11. Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Logatec za leto 2014
12. Obravnava predlogov ukinitve javnega dobra 
13. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo "Kanalizacija Laze"
14. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228