Preskoči na vsebino

4. redna seja Občinskega sveta, 29. 1. 2015- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 4. redni seji  DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2015, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava 
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec - prekinjena obravnava točke
7. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 
8. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec 
9. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del,770, vse k.o. Gorenji Logatec
10. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec
11. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
12. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
13. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo: "Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev"
14. Obravnava predloga Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015
15. Obravnava predloga Letnega lokalnega programa športa v občini Logatec za leto 2015
16. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov
17. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za osrednjeslovensko statistično regijo
18. Odgovori na svetniška vprašanja.

 
Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228