Preskoči na vsebino

6. redna seja Občinskega sveta, 7. 5. 2015- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 6. redni seji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13), 2. obravnava, dodatno gradivo
4. Obravnava Ugotovitvenega sklepa o izpolnjenih pogojih iz prve in druge alineje prvega odstavka 56a. člena ZPNačrt, ki je pogoj za začetek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce - C/12
5. Obravnava Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce - C/12
6. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2015
7. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Logatec za leto 2014
8. Obravnava Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Logatec
9. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2015
10. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2013
11. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2014

Dodatno gradivo / na mizah svetnikov 
poročilo o izvrševanju sklepov s 5. redne seje
stališča delovnih teles

 Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228