Preskoči na vsebino

13. redna seja Občinskega sveta, 29. 9. 2016- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
poročilo o izvrševanju sklepov


DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Mandatne zadeve 

4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, II. obravnava

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek

6. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu

7. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju športnih programov in strateških športnih prireditev, ki so v občini Logatec v javnem interesu

8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec

9. Obravnava predloga Resolucije o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec do leta 2022

10. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2015

11. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2016


12. Obravnava Poročila o delu varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2015

13. Obravnava letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2015

14. Obravnava predloga sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo za zagotavljanje izvirnih nalog Občine

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228