Preskoči na vsebino

14. redna seja Občinskega sveta, 10. 11. 2016- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročilo o izvrševanju sklepov

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu, nadaljevanje točke

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, II. obravnava

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, II. obravnava

6. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih v naselju Kalce – C/12, II. obravnava

7. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, I. obravnava

8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec

9. Obravnava Predloga soglasja k širitvi mreže lekarniške dejavnosti v občini Logatec

10. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za prenovo skakalnic v športnem parku Sekirica

11.Obravnava Predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016

12. Ukinitev javnega dobra

13. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe zimskega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec

14. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitve opravljanja gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec

15. Odgovori na svetniška vprašanjašt. 7 

- gradiva na mizah svetnikov

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228