Preskoči na vsebino

15. redna seja Občinskega sveta, 22. 12. 2016vabilo
- zapisnik
stališča delovnih teles
poročilo o izvrševanju sklepov 

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve (gradivo bo posredovano naknadno)

3. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, II. obravnava Predlagatelj: Berto Menard, župan 

4. Obravnava Predloga letnega programa športa v občini Logatec za leto 2017

5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Energetsko sanacijo in prenovo 5 javnih stavb Občine Logatec

6. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v občini Logatec

7. Obravnava predloga Sklepa nove cene programov vrtca v občini Logatec

8. Seznanitev s potekom izdelave Celostne prometne strategije občine Logatec 

9. Obravnava predloga Sklepa o razglasitvi Občine Logatec za »območje brez TTIP«

10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec

11. Poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015 (gradivo bo posredovano naknadno)

12. Poročilo o opravljenem rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014 (gradivo bo posredovano naknadno)

13. Obravnava predloga Poslovnega načrta Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2017

14. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okoljadopolnitev

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228