Preskoči na vsebino

18. redna seja Občinskega sveta, 22. 6. 2017vabilo
zapisnik
stališča delovnih teles
poročilo o izvrševanju sklepov

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, II. obravnava

4. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij, nadaljevanje 

5. Obravnava predloga Občinskega programa varnosti občine Logatec

6. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2017

7. Obravnava predloga Poročila o urejanju prometa v občini Logatec za leto 2016

8. Obravnava predloga Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec

9. Obravnava predloga Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2016

10. Obravnava predloga ureditve razmerij v zvezi z javno infrastrukturo v IOC Zapolje

11. Obravnava predloga Letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2016

12. Obravnava predloga Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015 (Gradivo za 12. točko dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec -  Obravnava predloga Poročila o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015 je bilo dne 14. 6. 2017 zamenjano)

13. Obravnava predloga Poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016 (posredovano naknadno)

14. Odgovori na svetniška vprašanja.

dodatno gradivo

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228