Preskoči na vsebino

Vabilo na 1. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-6/2014-1
Datum: 14. 10. 2014

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

 

S K L I C U J E M
1. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v torek, 21. oktobra 2014, ob 17. uri,  v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),  Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Dnevni red konstitutivne seje:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
3. Imenovanje verifikacijske komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta ter ugotovitve izvolitve župana;
4. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev mandatov članov sveta;
5. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
7. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.

Opomba: Novoizvoljene člane sveta in novoizvoljenega župana se naproša, da s seboj prinesejo potrdilo občinske volilne komisije o izvolitvi in osebni dokument.

Berto Menard
župan


VABLJENI:
novoizvoljeni župan Občine Logatec,
novoizvoljeni člani občinskega sveta,
predsednik in člani Občinske volilne komisije,
mag. Jože SEČNIK, direktor občinske uprave,
mag. Maja LUKAN LAPORNIK, podsekretar,
Andrej VRHUNC, višji svetovalec,
Špela BEZGOVŠEK, višji svetovalec,
Nina GREGORIČ, višji svetovalec,
predstavniki medijev.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228