Preskoči na vsebino

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecNa podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
8. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 29. oktobra 2015, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 17. 9. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Maja Lukan Lapornik, podsekretar, in Andrej Vrhunc, podsekretar
MDT: Statutarno pravna komisija

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2016, I. obravnava (13,4 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava predloga Odloka o spremembi meje med naselji Lavrovec, Hlevni Vrh, Praprotno Brdo, Rovte, Petkovec, Zaplana-del, Logatec, Laze (vse občina Logatec) in Smrečje, Podlipa, Trčkov Grič, Mizni Dol, Zaplana, Marinčev Grič, Prezid, Jerinov Grič, Strmica, Vrhnika, Zavrh pri Borovnici (vse občina Vrhnika) ter ureditev meje med občinama, I. obravnava (57,8 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Katja Žagar, podsekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. Sklop (Občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec Postojna in Škofljica) (25,4 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mateja Čuk, podsekretar, in Samo Mervar, podsekretar.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Obravnava predloga Ukinitev javnega dobra (8,56 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

10. Odgovori na svetniška vprašanja.

Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228