Preskoči na vsebino

Vabilo na nadaljevanje 11. redne seje Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-5/2016-35
Datum: 30. 5. 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)


S K L I C U J E M
nadaljevanje 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 9. junija 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Za sejo predlagam obravnavo preostalih točk dnevnega reda iz 11. redne seje Občinskega sveta iz dne, 19. maj 2016:


9. Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Maruša Zorec, odgovorni vodja projekta, Arrea d. o. o. in Mateja Čuk, podsekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Odgovori na svetniška vprašanja.


Berto Menard

župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, namestnik direktorja OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228