Preskoči na vsebino

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-6/2016-3
Datum: 6. 6. 2016


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
12. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v torek, 21. junija 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 19. 5. 2016
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevana 11. redne seje z dne 9. 6. 2016

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Logatec, I. obravnava (20,11 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava (10,18 MB)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, podsekretarka, Daša Rogelj in Peter Lovšin, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

7. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru subvencioniranja najemnin v letu 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Klavdija Kenk, članica Nadzornega odbora

8. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru izračuna ekonomske cene v vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora

9. Odgovori na svetniška vprašanja.


Berto Menard
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228