Preskoči na vsebino

Vabilo na 21. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-12/2017-6
Datum: 26. 2. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 21. 12. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Povišanja cen programov v Vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Seznanitev s poročilom o obratovanju bazena v GRC Zapolje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava predloga Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih cest
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga Končnega poročila o dodeljevanju pomoči kmetom
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

11. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora v letu 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 - poročilo

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228