Preskoči na vsebino

Vabilo na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-2/2018-1
Datum: 20. 4. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)


S K L I C U J E M
22. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 15. 3. 2018.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Obravnava zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. Obravnava 
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. 
Simona Šušteršič Štrukelj, Podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Seznanitev s poročilom; Nadzor obračuna komunalnega prispevka Martinj hrib
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalca: Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO,
Marjan Gregorič, član NO

5. Obravnava ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

6. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stavbnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

1. Mandatne zadeve,

2. Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018.

 

Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec,
Marjan Gregorič, član NO,
Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. o. ,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228