Preskoči na vsebino

Vabilo na 23. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-5/2018-6
Datum: 6. 6. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
23. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 10. 5. 2018.
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je trajala od 28. – 30. 5. 2018 do 15. ure.

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Tena Daša Lavrič Pfajfar, mag., višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava Predloga sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Darja Kavčič, tajnik Občinske volilne komisije
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

6. Obravnava ugotovitve javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Obravnava Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava Poročila o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava Letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Gradivo za 23. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228